SECRETARIA NIKKEI

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DIRETOR
Beisebol / Softbol Paula Yosida / Raquel Morimitsu
Cenibra Willian Tsukahara
Cerimonial Vanessa Takayama
Cerimonial Japonês Laura Tamaru
Curso Bunkyo Laura M.Omoto / Takahito Yamanaka
Eventos
Feminino Helena Ishii
Fujinkai Tizuko Inoue
Futebol Alessandro Santos
Futebol Sergio Hara
Futsal Sergio Sakurada
Golfe Sakae Tamura
Guetobol Hegbert Yamagami
Jurídico Yoshihiro Miyamura
Karaokê Paulo Kamiji
Karatê Susana Iwamoto
Karatê Juciano Iwamoto
Minyo Yuichi Oshima
DEPARTAMENTO DIRETOR
Odori Dora Hayashi
Ohara Ryu Suelan Wu
Praça do Japão Ruth Sato
Saúde Everson Takayama
Shogui Yassumi Kitani
Sl.de Jogos João Nakamura
Social Wilson Nakashima
Sojukai Yoshio Nishii
Tanomoshi Paula Yosida /Vanessa Takeyama
Tênis de Campo Fábio Assahi
Tênis de Mesa Robson Esperança
Tênis de Mesa Vet. Roberto Yamada
Tênis de Mesa Vet. Massaharu Toyama
UGC Gabriel Arai
Vôlei Elina Y.Sakurada
Wakaba Taiko Hermes Murakami
Wakaba Taiko Antonio Jacinto
Wakaba Yosakoi Soran Isabelle Fernandes